Odpowiedzialność sprzedawcy za jakość sprzedanego towaru

Awatar Maciej Schab

Od 01.01.2023 r. w polskim systemie prawny funkcjonują dwa reżimy prawne odpowiedzialności sprzedawcy za jakość sprzedanego towaru. Dla umów sprzedaży zawartych do końca 2022 r. podstawą reklamacji są przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne. Tegoroczne umowy podlegają już nowym przepisom wprowadzonym przez znowelizowaną ustawę o prawach konsumenta – niezgodność towaru z umową.