Szkolenie online

Reklamacje B2C i B2B

Prawne aspekty sprzedaży

O mnie i moim projekcie

Wizja dobrego szkolenia z reklamacji

Od 2002 roku przepisy prawa w zakresie reklamacji zmieniły się już kilkukrotnie. Przez cały ten czas wspierałem moich klientów we wprowadzaniu zmian w procedurach wewnętrznych związanych z obsługą reklamacji. Program szkolenia Prawne aspekty sprzedaży – reklamacje B2C i B2B opracowałem w oparciu o dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji warsztatów, w których uczestniczyło ponad 6000 pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta. Dzięki temu wiem, jak przekazać praktyczne i użyteczne informacje na temat formalnych aspektów obsługi reklamacji. Uczestnicy szkoleń, którzy nie są prawnikami otrzymują wiedzę pozwalającą rzetelnie rozwiązywać problemy związane z reklamacjami konsumentów i przedsiębiorców i unikać błędów narażających ich firmy na niepotrzebne koszty.

OPCJE SZKOLENIA

Wybierz odpowiedni dla siebie wariant

Szkolenie online live

Zamów dopasowane do potrzeb twojej firmy szkolenie online realizowane na żywo z możliwością prowadzenia swobodnej dyskusji i zadawania pytań.

Szkolenie stacjonarne

Zorganizuj szkolenie zamknięte na terenie całej Polski dla pracowników swojej firmy aby zapewnić najlepszą interakcję z trenerem i uzyskać dostęp do materiałów w formie papierowej.

Materiał VIDEO

Rękojmia, niezgodność, gwarancja? O co chodzi?

Materiał wideo zawiera fragment szkolenia online, podczas którego przedstawiam różnice pomiędzy umowami konsumenckimi i niekonsumenckimi (B2C i B2B). Konsekwencją tych różnic są różne uprawnienia klientów wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne, niezgodności towaru z umową i gwarancji przy sprzedaży. Jest to podstawowy zarys problematyki szkolenia i generalnie reklamacji w polskim prawie. /materiał wideo będzie dostępny niebawem/

\

O mnie

Moje doświadczenie menedżerskie i i trenerskie jest podstawą przygotowywanych przeze mnie programów szkoleniowych i doradczych dostarczających praktyczne narzędzia rozwiązywania problemów.

Maciej Schab

Trener i doradca
Skontaktuj się ze mną

Zbuduj efektywny proces

obsługi reklamacji

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji o mojej ofercie kliknij poniższy link.

Skontaktuję się, aby zadać pytania.

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenie dotyczy przepisów prawa – a ja nie jestem prawnikiem?

Formuła szkolenia polega na prezentacji sposobów stosowania przepisów prawa w codziennej pracy. Program szkolenia jest adresowany do osób, które nie mają wiedzy prawnej, ale stosują przepisy w swojej pracy. Treść szkolenia opiera się na przykładach a nie czytaniu i tłumaczeniu przepisów. Podstawą prezentacji jest zawsze praktyczny kontekst biznesowy.

Czy wybrać szkolenie online czy formę “na żywo”?

To zależy. Jeżeli potrzeby szkoleniowe dotyczą jednej osoby, to najbardziej ekonomiczną formą szkolenia jest wersja online. Dla większych grup pracowników z jednego przedsiębiorstwa lepszym rozwiązaniem jest szkolenie dedykowane. Bezpośrednia interakcja z trenerem pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z reklamacjami na bieżąco, podczas szkolenia.

Czy w programie szkolenia omawiane są tylko kwestie odpowiedzialności sprzedawcy za jakość towaru?

Nie. Szkolenie obejmuje szeroką prezentację zasad obsługi reklamacji oraz wielu formalnych elementów obsługi klienta, które są powiązane z reklamacjami. Przykładowo są to zasady znakowania towaru ceną, rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych, reklamacji usług transportowych (dostawa do klienta), oraz zasad sprzedaży internetowej.

Czy program szkolenia może być przygotowany w oparciu o specyfikę konkretnej firmy?

Tak. W przypadku szkoleń realizowanych “na żywo” dla konkretnej firmy możliwe jest przygotowanie programu szkolenia w oparciu o specyficzne procesy wewnętrzne, model sprzedaży oraz studium przypadków wynikających z praktyki działalności przedsiębiorstwa.