Szkolenie online (live)

Szkolenie online na żywo realizowane jest za pomocą dowolnej platformy komunikacji. Dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania przepisów prawa przy zawieraniu umów sprzedaży oraz świadczenia usług około-sprzedażowych.

Program szkolenia obejmuje zasady odpowiedzialności sprzedawcy i gwaranta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (rękojmia, gwarancja), Ustawy o prawach konsumenta (nowe przepisy wprowadzone Dyrektywą Towarową), oraz inne zasady odszkodowawcze związane z jakością produktów i usług. Prezentowane są także regulacje Ustawy o prawach konsumenta dotyczące zawierania umów na odległość (handel internetowy).

Uczestnicy poznają także dobre praktyki prowadzenia korespondencji w procesie reklamacji. Podczas szkolenia prowadzący odpowiada na pytania dotyczące bieżących problemów związanych z obsługą reklamacji i sposobu postępowania z nietypowymi żądaniami klientów.

Szkolenie trwa ok. 6-7 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw. W szkoleniu może wziąć udział do 30 uczestników.

Na jakie pytania poznasz odpowiedzi w trakcie szkolenia:

 • Kto i kiedy może złożyć reklamację na podstawie rękojmi, niezgodności towaru z umową albo gwarancji?
 • Czym różni się gwarancja od rękojmi i niezgodności towaru z umową?
 • Kim jest konsument i czym różnią się uprawnienia konsumenta i przedsiębiorcy przy reklamacjach?
 • Jak postępować gdy klient nie ma dowodu zakupu, a chce złożyć reklamację?
 • Czy osoba niepełnoletnia może robić zakupy albo podpisywać dokumenty sprzedażowe, reklamacyjne albo transportowe?
 • Jakie żądania może mieć klient, gdy towar na półce jest nieprawidłowo oznaczony?
 • Jak terminowo udzielić odpowiedzi na reklamację na podstawie rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji?
 • Jak obliczyć termin udzielania odpowiedzi na reklamację?
 • Jakie są skutki nie udzielenia odpowiedzi na reklamację w określonym terminie?
 • Co powinno znaleźć się w treści odpowiedzi na reklamację?
 • W jaki sposób klient może złożyć reklamację? (list, mail, osobiście, telefonicznie).
 • Jakie czynności wykonać aby prawidłowo przyjąć reklamację i nie mieć problemów przy wydawaniu towaru z reklamacji?
 • Jakie żądania reklamacyjne może złożyć konsument na podstawie przepisów o niezgodność towaru z umową?
 • Jakie żądania reklamacyjne może złożyć konsument na podstawie przepisów o rękojmi?
 • Jakie żądania reklamacyjne może złożyć przedsiębiorca na podstawie przepisów o rękojmi?
 • Jakie żądania reklamacyjne może złożyć kupujące na podstawie gwarancji jakości?
 • Jakie są zasady zwrotu kosztów montażu i demontażu przy reklamacjach?
 • Jakie są zasady zwrotu kosztów dostarczenia towaru do reklamacji przez kupującego – reklamacja na podstawie rękojmi lub gwarancji?
 • Jakie są zasady odbioru lub zwrotu kosztów dostarczenia towarów do reklamacji przez kupującego – reklamacja z niezgodności towaru z umową?
 • Jakie inne żądania odszkodowawcze może złożyć klient i jak je rozstrzygać?
 • Na czym polega domniemanie występowania wady/niezgodności w chwili wydania i jakie ma to konsekwencje dla sprzedawcy?
 • Jak określić wartość odszkodowania wypłacanego klientowi w związku z uznaną reklamacją?
 • Czym różnią się zakupy internetowe od stacjonarnych?
 • Jakie są zasady odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) przy zakupach na odległość (internet, telefon)?
 • Jakie są obowiązki informacyjne sprzedawcy przy sprzedaży stacjonarnej?
 • Jakie są obowiązki informacyjne sprzedawcy przy sprzedaży na odległość?
 • Jakie są konsekwencje prawne, gdy nie możemy klientowi wydać towaru, bo jest niedostępny?
 • Czy sprzedawca ma obowiązek wyjaśniania uprawnień kupującego przy składania reklamacji?
 • Jak należy postępować podczas wizyty reklamacyjnej u klienta?
 • Co zrobić jeżeli klient nie dostarcza towaru do reklamacji albo uniemożliwia jego ocenę na miejscu?
 • Czego nie wolno robić podczas rozpatrywania reklamacji – najpoważniejsze naruszenia przepisów?
 • Jaki jest czas odpowiedzi na pismo odwoławcze klienta ws. reklamacji?
 • Jakie są najważniejsze zasady tworzenia korespondencji z klientami przy reklamacjach?
OPCJE SZKOLENIA

Wybierz odpowiedni dla siebie wariant

Szkolenie online live

Zamów dopasowane do potrzeb twojej firmy szkolenie online realizowane na żywo z możliwością prowadzenia swobodnej dyskusji i zadawania pytań.

Szkolenie stacjonarne

Zorganizuj szkolenie zamknięte na terenie całej Polski dla pracowników swojej firmy aby zapewnić najlepszą interakcję z trenerem i uzyskać dostęp do materiałów w formie papierowej.