Odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni

Awatar Maciej Schab

Panuje powszechne przekonanie, że w każdym wypadku sprzedawca albo gwarant muszą załatwić reklamację w terminie 14 dni. tymczasem przepisy prawa gwarantują takie uprawnienie tylko i wyłącznie dla konsumentów i dotyczy ono tylko żądań reklamacyjnych na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne oraz niezgodności towaru z umową. W przypadku reklamacji przedsiębiorców nie ustalono terminu odpowiedzi na reklamację. Warto też zauważyć, że w przypadku konsumentów sprzedawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, a nie załatwienia całej sprawy.