Jednoosobowa działalność jak konsument

Awatar Maciej Schab

Przepisy prawa w niektórych przypadkach nakazują traktować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak konsumentów. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach firmą takim będą przysługiwać uprawnienia takie same jak konsumentom. Jest to ważna różnica związana z m.in. z uprawnieniami do składania reklamacji.,