Czy przedsiębiorca może korzystać z przepisów o niezgodności towaru z umową?

Awatar Maciej Schab

Przedsiębiorca składający reklamację jakości zakupionego towaru nie może powoływać się na przepisy o niezgodności towaru z umową. Powinien skorzystać z regulacji dotyczących rękojmi za wady fizyczne. Pewnym wyjątkiem są tu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którym przepisy prawa w określonych przypadkach pozwalają na składanie reklamacji