Niezgodność towaru z umową w pigułce

Awatar Maciej Schab

Odpowiedzialność prawna sprzedawcy za niezgodność towaru z umową obejmuje sytuacje, gdy produkt nie spełnia warunków lub cech określonych w umowie lub nie nadaje się do celu, o którym sprzedawca był poinformowany. Klient ma prawo żądać naprawy, wymiany towaru na zgodny z umową, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni. W przypadku uznania niezgodności, ma obowiązek zrealizować żądanie klienta. Odpowiedzialność trwa przez 2 lata od dostarczenia towaru. Sprzedawca nie ma możliwości wyłączenia swojej odpowiedzialności z tytułu niezgodności w umowie, a nabywca może dochodzić roszczeń przed sądem.