Czy składając reklamację z gwarancji można domagać się zwrotu gotówki za towar?

Awatar Maciej Schab

Co do zasady uprawnienia kupującego składającego reklamację na podstawie przepisów o gwarancji przy sprzedaży obowiązują postanowienia warunków gwarancji. Gwaranci rzadko przewidują w warunkach gwarancji możliwość żądania zwrotu gotówki przez kupującego. Takie uprawnienia są dostępne w przepisach ustawowych, które stanowią inną podstawę prawną reklamacji.