Kategoria: O reklamacjach

 • Niezgodność towaru z umową w pigułce

  Odpowiedzialność prawna sprzedawcy za niezgodność towaru z umową obejmuje sytuacje, gdy produkt nie spełnia warunków lub cech określonych w umowie lub nie nadaje się do celu, o którym sprzedawca…

 • Rękojmia w pigułce

  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawna z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili jego przekazania nabywcy lub wynikły z przyczyn istniejących już wtedy. Rękojmia obejmuje możliwość żądania…

 • Czy składając reklamację z gwarancji można domagać się zwrotu gotówki za towar?

  Co do zasady uprawnienia kupującego składającego reklamację na podstawie przepisów o gwarancji przy sprzedaży obowiązują postanowienia warunków gwarancji. Gwaranci rzadko przewidują w warunkach gwarancji możliwość żądania zwrotu gotówki przez…

 • Czy przedsiębiorca może korzystać z przepisów o niezgodności towaru z umową?

  Przedsiębiorca składający reklamację jakości zakupionego towaru nie może powoływać się na przepisy o niezgodności towaru z umową. Powinien skorzystać z regulacji dotyczących rękojmi za wady fizyczne. Pewnym wyjątkiem są…

 • Odpowiedzialność sprzedawcy za jakość sprzedanego towaru

  Od 01.01.2023 r. w polskim systemie prawny funkcjonują dwa reżimy prawne odpowiedzialności sprzedawcy za jakość sprzedanego towaru. Dla umów sprzedaży zawartych do końca 2022 r. podstawą reklamacji są przepisy…

 • Jednoosobowa działalność jak konsument

  Przepisy prawa w niektórych przypadkach nakazują traktować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak konsumentów. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach firmą takim będą przysługiwać uprawnienia takie same jak konsumentom….

 • Odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni

  Panuje powszechne przekonanie, że w każdym wypadku sprzedawca albo gwarant muszą załatwić reklamację w terminie 14 dni. tymczasem przepisy prawa gwarantują takie uprawnienie tylko i wyłącznie dla konsumentów i…

 • Zwrot towaru zakupionego przez internet tylko dla konsumentów

  Nie wszyscy wiedzą, ale w przypadku umów zawieranych na odległość (np. zakupy przez internet) prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru dotyczy wyłącznie konsumentów. Przedsiębiorcy…